Kantor walutowy to przedsiębiorstwo specjalizujące się w wymianie walut. Także miejsce, gdzie dokonuje się wymiany walut.

Zgodnie z ustawą Prawo dewizowe działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży.

W wielu krajach działalność kantorowa podlega specyficznym regulacjom prawnym i nadzorowi państwa.
Często kantory znajdują się na przejściach granicznych, dworcach kolejowych, lotniskach itp.
Usługi wymiany walut są także oferowane przez kantory internetowe, oraz banki.