Pieniądz fiducjarny

Pieniądz fiducjarny to waluta niemająca oparcia w dobrach materialnych, której wartość ma źródło z reguły w dekretowanym prawnie monopolu w wykorzystaniu go na danym obszarze jako legalny środek płatniczy, oraz na popycie generowanym przez instytucje państwowe, głównie przez pobór podatków. Wartość pieniądza fiducjarnego opiera się na zaufaniu do emitenta. Tradycyjnie przyjęło się, że pojęcie pieniądza…