Konsolidacja długu

Konsolidacja długu to połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych pożyczek (kredytów) w jedną, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków pożyczki, zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty. Głównym motywem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi. Konsolidacja długu jest realizowane w Polsce za pomocą kredytu konsolidacyjnego. W finansach publicznych konsolidacja długu publicznego polega…