Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki to kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę, który czyni to w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na cele prywatne, tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą i zawodową. Kredyty te w Polsce regulowane są przez ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Ustawa ta reguluje prawa i obowiązki związane z kredytami konsumenckimi.…