Pośrednik kredytowy

Pośrednik kredytowy, oznacza osobę fizyczną lub prawną, która nie działa w charakterze kredytodawcy i która w ramach wykonywanej przez siebie działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej za wynagrodzeniem w formie pieniężnej lub każdej innej uzgodnionej formie korzyści finansowej: przedstawia lub oferuje konsumentom umowy o kredyt, udziela konsumentom pomocy podejmując w związku z umowami o kredyt prace…