Oszczędzanie

Oszczędzanie to proces, który prowadzi do powstawania oszczędności. Wyróżnić można następujące motywy oszczędzania: przezornościowy (sfinansowanie nieprzewidzianych, nagłych, ale koniecznych wydatków w przyszłości lub zabezpieczenie poziomu dochodów na emeryturze), konsumpcyjny (zakup droższych dóbr trwałego użytku w przyszłości), transakcyjny, płynnościowy – (utrzymanie płynności regulowania zobowiązań), spekulacyjny (związany ze zwiększaniem wartości zgromadzonych oszczędności). Oszczędności – zasoby pieniężne, które…