Pieniądz elektroniczny

Pieniądz elektroniczny to elektroniczny zasób wartości pieniężnych w urządzeniu technicznym, w tym z góry opłaconych kartach, który może być wykorzystywany do dokonywania płatności na rzecz podmiotów innych niż emitent bez konieczności angażowania w transakcję rachunków bankowych, lecz funkcjonujący jednocześnie jako z góry opłacony instrument na okaziciela. Wydawanie pieniądza elektronicznego, podobnie jak świadczenie usług płatniczych w…