Pożyczka gotówkowa

Pożyczka gotówkowa to umowa, na podstawie której pożyczkodawca udostępnia na określony czas pożyczkobiorcy określoną sumę środków pieniężnych, zaś pożyczkobiorca zobowiązuje się w umówionym terminie zwrócić pożyczoną sumę środków pieniężnych, oraz wynagrodzenie (opłatę, odsetki) dla pożyczkodawcy z tytułu ich udostępnienia. Umowa o pożyczkę gotówkową powinna być zawarta w formie pisemnej, o ile przepisy prawa nie stanowią…