Kantor walutowy

Kantor walutowy to przedsiębiorstwo specjalizujące się w wymianie walut. Także miejsce, gdzie dokonuje się wymiany walut. Zgodnie z ustawą Prawo dewizowe działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. W wielu krajach działalność kantorowa podlega specyficznym regulacjom prawnym i nadzorowi państwa. Często kantory…