Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to kredyt w całości wypłacany w gotówce. Gotówka to forma pieniądza w fizycznej postaci: monety i banknoty, charakteryzująca się najwyższym stopniem płynności. W podziale kredytów według formy płatności wyróżnia się kredyt gotówkowy i bezgotówkowy. Przykładem kredytów gotówkowych są: Kredyt lombardowy: Stopa lombardowa – określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek…