Tag: świadczenie pieniężne

Renta

Renta to okresowe świadczenie pieniężne wypłacane regularnie przez instytucję ubezpieczeniową osobom, które są czasowo lub stale niezdolne do wykonywania pracy zawodowej. Wypłacane jest w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.
Renta rodzinna – świadczenie pieniężne uzyskiwane przez członków rodziny w związku ze śmiercią jednego z członków rodziny. Świadczenie to może przysługiwać zarówno dzieciom, jak i współmałżonkom zmarłego.

Renta rodzinna wypłacana jest również z systemu ubezpieczeń społecznych.
Otrzymywany regularnie przez rentiera dochód z kapitałów, np. odsetki od obligacji, odsetki od terminowych lokat bankowych, dywidendy od posiadanych akcji czy też różnego rodzajów czynszów i rent za wynajem nieruchomości.

Zdjęcia pochodzą z witryny internetowej Pixabay.com. - Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: