Tag: zmiana waluty

Przewalutowanie

Przewalutowanie to zamiana zobowiązania – należności, którego wartość wyrażona jest w jednej walucie na zobowiązanie (należność) nominowane w innej walucie, według określonego kursu walutowego. Przewalutowania nie należy utożsamiać z wymianą walut. Ta ostatnia ma charakter kasowy i skutkuje przepływami finansowymi w obu walutach. Przewalutowanie może mieć natomiast charakter czysto księgowy.

Umowa kredytu
Przewalutowanie może zostać zastosowane np. w przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej. Zmiana waluty, w której wyrażona jest kwota kredytu może spowodować konieczność renegocjacji innych warunków umowy kredytowej (np. oprocentowania, marży, ubezpieczenia itp.).

Karta płatnicza
Przewalutowanie jest operacją spotykaną także w operacjach kartami płatniczymi za granicą. W tej sytuacji bank wystawiający kartę rozlicza się z operatorem (Visa, MasterCard) w walucie obsługi karty, aby następnie dokonać wewnętrznej zmiany waluty.

Categories: Finanse

Tags: ,

Zdjęcia pochodzą z witryny internetowej Pixabay.com. - Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: